Mejiro Exchange 47号 日本語トピック

■学校・交流行事ニュース

 • ・ 創立90周年記念運動会を東京武道館で開催
 • ・ 姉妹校日本語インターンシップ・プログラム

■海外留学生ニュース

 • ・オーストラリア留学生体験談
 • ・国際文化部留学生歓迎会
 • ・オーストラリア・カナダ留学生(2名)目白研心訪問

■目白研心生ニュース

 • ・ オーストラリア春季語学研修(アデレード)
 • ・ カナダ留学生体験談(バンクーバー)
 • ・ イギリス留学生体験談(ロンドン郊外)

■目白大学生ニュース

 • ・ カナダ留学生体験談(バンクーバー)
 • ・ アメリカ留学生体験談(アイダホ)
 • ・ 留学生別科生日本留学体験談